Türlerimiz Türkiye Tespitleri Yurtdışı Tespitleri Toplam Tespit Sayısı
1. Sincap (Sciurus anomalus) 70 0 70
2. Vulpes vulpes (Tilki) 47 0 47
3. Spermophilus xanthoprymnus (Gelengi, Yersincabı) 43 0 43
4. Mustela nivalis (Gelincik) 29 0 29
5. Kirpi (Erinaceus concolor) 28 0 28
6. Canis aureus (Çakal) 27 0 27
7. Yabani Tavşan (Lepus europaeus) 24 0 24
8. Yabankeçisi (Capra aegagrus) 23 0 23
9. Yabandomuzu (Sus scrofa ) 18 0 18
10. Spermophilus citellus (Trakya Yersincabı) 12 0 12
11. Tursiops truncatus (Afalina) 12 0 12
12. Karaca (Capreolus capreolus) 12 0 12
13. Yaban Kedisi (Felis silvestris) 11 0 11
14. Kızıl Geyik (Cervus elaphus) 11 0 11
15. Rhinolophus ferrumequinum (Büyük Nalburunlu Yarasa) 10 0 10
16. Pipistrellus pipistrellus (Cüce Yarasa) 10 0 10
17. Kızıl Sincap (Sciurus vulgaris) 10 0 10
18. Rattus norvegicus (Lağım Sıçanı) 10 0 10
19. Microtus hartingi (Ege Tarlafaresi) 9 0 9
20. Yediuyur (Glis glis) 9 0 9
21. Gazella gazella (Dağ Ceylanı) 9 0 9
22. Doğu Avrupa Kirpisi (Erinaceus roumanicus) 8 0 8
23. Nannospalax xanthodon (Anadolu Körfaresi) 7 0 7
24. Araptavşanı (Allactaga williamsi) 7 0 7
25. Bozayı (Ursus arctos) 7 0 7
26. Herpestes ichneumon (Kuyruksüren) 7 0 7
27. Gazella marica (Ceylan) 7 0 7
28. Güzel Nazuğum (Euphydryas orientalis) 7 0 7
29. Meriones tristrami (Anadolu Çölfaresi) 6 0 6
30. Arvicola amphibius (Susıçanı) 6 0 6
31. Mus musculus domesticus (Ev Faresi) 6 0 6
32. Mus macedonicus (Sarı Evfaresi) 6 0 6
33. Sumaymunu (Myocastor coypus) 6 0 6
34. Hasancık, Ağaç Yediuyuru (Dryomys nitedula) 6 0 6
35. Canis lupus (Kurt) 6 0 6
36. Lutra lutra (Susamuru) 6 0 6
37. Küçük Beyazdişli Böcekçil (Crocidura suaveolens) 5 0 5
38. Talpa levantis (Karadeniz Köstebeği) 5 0 5
39. Nyctalus lasiopterus (Büyük Ağaç Yarasası) 5 0 5
40. Microtus mystacinus (Tarlafaresi) 5 0 5
41. Chionomys nivalis (Kar Faresi) 5 0 5
42. Rattus rattus (Keme, Sıçan) 5 0 5
43. Vormela peregusna (Alaca Sansar) 5 0 5
44. Meles meles (Porsuk) 5 0 5
45. Sazkedisi (Felis chaus) 5 0 5
46. Ovis orientalis anatolica (Anadolu Yabankoyunu) 5 0 5
47. Rhinolophus hipposideros (Küçük Nalburunlu Yarasa) 4 0 4
48. Myotis mystacinus (Bıyıklı Yarasa) 4 0 4
49. Cricetulus migratorius (Cüce Avurtlak) 4 0 4
50. Mesocricetus brandti (Türk Avurtlağı) 4 0 4
51. Prometheomys schaposchnikowi (Kars Sıçanı) 4 0 4
52. Apodemus flavicollis (Sarıboyunlu Ormanfaresi) 4 0 4
53. Martes foina (Kaya Sansarı) 4 0 4
54. Rhinolophus blasii (Blasius Nalburunlu Yarasası) 3 0 3
55. Myotis myotis (Büyük Farekulaklı Yarasa) 3 0 3
56. Myotis blythii (Küçük Farekulaklı Yarasa) 3 0 3
57. Nyctalus noctula (Ağaç Yarasası) 3 0 3
58. Plecotus macrobullaris (Kafkas Uzunkulaklı Yarasası) 3 0 3
59. Spermophilus taurensis (Toros Yersincabı) 3 0 3
60. Apodemus witherbyi (Ormanfaresi) 3 0 3
61. Muscardinus avellanarius (Fındık Faresi) 3 0 3
62. Çizgili Sırtlan (Hyaena hyaena) 3 0 3
63. Phocaena phocoena (Mutur) 3 0 3
64. Uzunkulaklı Çöl Kirpisi (Hemiechinus auritus) 2 0 2
65. Beyazdişli Böcekçil (Crocidura leucodon) 2 0 2
66. Talpa caucasica (Kafkas Köstebeği) 2 0 2
67. Rousettus aegyptiacus (Mısır Meyve Yarasası) 2 0 2
68. Rhinolophus euryale (Akdeniz Nalburunlu Yarasası) 2 0 2
69. Pipistrellus kuhlii (Beyazşeritli Yarasa) 2 0 2
70. Hypsugo savii (Savi'nin Cüce Yarasası) 2 0 2
71. Meriones dahli (Iğdır Çölfaresi) 2 0 2
72. Clethrionomys glareolus (Kızılsırtlı Fare) 2 0 2
73. Microtus anatolicus (Anadolu Tarlafaresi) 2 0 2
74. Microtus socialis (Küçük Tarlafaresi) 2 0 2
75. Microtus irani (İran Tarlafaresi) 2 0 2
76. Chionomys gud (Kafkas Karfaresi) 2 0 2
77. Apodemus agrarius (Çizgili Ormanfaresi) 2 0 2
78. Acomys cilicicus (Silifke Dikenlifaresi) 2 0 2
79. Nannospalax leucodon (Beyazdişli Körfare) 2 0 2
80. Nannospalax ehrenbergi (Filistin Körfaresi) 2 0 2
81. Beşparmaklı Araptavşanı (Allactaga elater) 2 0 2
82. Oklukirpi (Hystrix indica) 2 0 2
83. Vaşak (Lynx lynx) 2 0 2
84. Karakulak   (Caracal caracal) 2 0 2
85. Akdeniz Foku (Monachus monachus) 2 0 2
86. Delphinus delphis (Tırtak) 2 0 2
87. Çengelboynuzlu Dağkeçisi (Rupicapra rupicapra) 2 0 2
88. Sorex satunini (Kafkas Böcekçili) 1 0 1
89. Neomys teres (Kafkas Su Böcekçili) 1 0 1
90. Neomys anomalus (Bataklık Böcekçili) 1 0 1
91. Talpa davidiana (Acem Köstebeği) 1 0 1
92. Taphozous nudiventris (Çıplakkarınlı Mezar Yarasası) 1 0 1
93. Myotis capaccinii (Uzunayaklı Yarasa) 1 0 1
94. Myotis brandtii (Sakallı Yarasa) 1 0 1
95. Myotis nipalensis (Kafkas Bıyıklı Yarasası) 1 0 1
96. Myotis alcathoe (Balkan Bıyıklı Yarasası) 1 0 1
97. Myotis emarginatus (Kınalı Yarasa) 1 0 1
98. Myotis bechsteinii (Büyükkulaklı Yarasa) 1 0 1
99. Myotis nattereri (Saçaklı Yarasa) 1 0 1
100. Nyctalus leisleri (Küçük Ağaç Yarasası) 1 0 1
101. Eptesicus serotinus (Genişkanatlı Yarasa) 1 0 1
102. Eptesicus anatolicus (Akdeniz Genişkanatlı Yarasası) 1 0 1
103. Plecotus austriacus (Gri Uzunkulaklı Yarasa) 1 0 1
104. Plecotus kolombatovici (Balkan Uzunkulaklı Yarasası) 1 0 1
105. Barbastella barbastellus (Basıkburunlu Yarasa) 1 0 1
106. Miniopterus schreibersii (Uzunkanatlı Yarasa) 1 0 1
107. Adatavşanı (Oryctolagus cuniculus) 1 0 1
108. Mesocricetus auratus (Heybeli Sıçan) 1 0 1
109. Gerbillus dasyurus (Kayalık Gerbili) 1 0 1
110. Microtus obscurus (Altay Tarlafaresi) 1 0 1
111. Microtus subterraneus (Kısakulaklı Fare) 1 0 1
112. Chionomys roberti (Uzunkuyruklu Karfaresi) 1 0 1
113. Apodemus mystacinus (Kaya Faresi) 1 0 1
114. Apodemus uralensis (Küçük Ormanfaresi) 1 0 1
115. Kaya Yediuyuru (Dryomys laniger ) 1 0 1
116. Fare-benzeri Yediuyur (Myomimus roachi) 1 0 1
117. Hecin Devesi (Camelus dromedarius) 1 0 1
118. Alageyik (Dama dama) 1 0 1
119. Microtus guentheri (Akdeniz Tarlafaresi) 1 0 1
120. Otonycteris hemprichii (Uzunkulaklı Çöl Yarasası) 0 0 0
121. Nesokia indica (Kısakuyruklu Bandikut Sıçan) 0 0 0
122. Mustela putorius (Kokarca) 0 0 0