Türlerimiz Türkiye Tespitleri Yurtdışı Tespitleri Toplam Tespit Sayısı
1. Spermophilus xanthoprymnus (Gelengi, Yersincabı) 43 0 43
2. Kirpi (Erinaceus concolor) 28 0 28
3. Rhinolophus ferrumequinum (Büyük Nalburunlu Yarasa) 10 0 10
4. Araptavşanı (Allactaga williamsi) 7 0 7
5. Ovis orientalis anatolica (Anadolu Yabankoyunu) 5 0 5