Türlerimiz Türkiye Tespitleri Yurtdışı Tespitleri Toplam Tespit Sayısı
1. Buteo buteo (Şahin) 114 0 114
2. Lanius collurio (Kızılsırtlı Örümcekkuşu) 112 0 112
3. Buteo rufinus (Kızıl Şahin) 106 0 106
4. Oenanthe oenanthe (Kuyrukkakan) 102 0 102
5. Circus aeruginosus (Saz Delicesi) 86 0 86
6. Athene noctua (Kukumav) 80 0 80
7. Saxicola rubicola (Taşkuşu) 80 0 80
8. Chroicocephalus ridibundus (Karabaş Martı) 77 0 77
9. Motacilla alba (Ak Kuyruksallayan) 74 0 74
10. Erithacus rubecula (Kızılgerdan) 73 0 73
11. Fringilla coelebs (İspinoz) 73 0 73
12. Phoenicopterus roseus (Flamingo, Allı Turna) 69 0 69
13. Ciconia ciconia (Leylek) 68 0 68
14. Himantopus himantopus (Uzunbacak) 68 0 68
15. Passer domesticus (Serçe) 68 0 68
16. Ardea cinerea (Gri Balıkçıl) 67 0 67
17. Galerida cristata (Tepeli Toygar) 66 0 66
18. Phoenicurus ochruros (Kara Kızılkuyruk) 66 0 66
19. Emberiza calandra (Tarla Kirazkuşu) 66 0 66
20. Carduelis carduelis (Saka) 65 0 65
21. Sturnus vulgaris (Sığırcık) 64 0 64
22. Larus michahellis (Gümüş Martı) 63 0 63
23. Neophron percnopterus (Küçük Akbaba) 61 0 61
24. Egretta garzetta (Küçük Akbalıkçıl) 60 0 60
25. Motacilla flava (Sarı Kuyruksallayan) 60 0 60
26. Phylloscopus collybita (Çıvgın) 59 0 59
27. Parus major (Büyük Baştankara) 58 0 58
28. Podiceps cristatus (Bahri) 57 0 57
29. Hirundo rustica (Kırlangıç) 57 0 57
30. Fulica atra (Sakarmeke) 55 0 55
31. Upupa epops (İbibik) 55 0 55
32. Ardeola ralloides (Alaca Balıkçıl) 54 0 54
33. Nycticorax nycticorax (Gece Balıkçılı) 53 0 53
34. Tadorna ferruginea (Angıt) 53 0 53
35. Muscicapa striata (Benekli Sinekkapan) 53 0 53
36. Panurus biarmicus (Bıyıklı Baştankara) 53 0 53
37. Emberiza melanocephala (Karabaşlı Kirazkuşu) 52 0 52
38. Pelecanus onocrotalus (Ak Pelikan) 51 0 51
39. Charadrius dubius (Halkalı Küçük Yağmurkuşu) 51 0 51
40. Plegadis falcinellus (Çeltikçi) 50 0 50
41. Ciconia nigra (Kara Leylek) 49 0 49
42. Oenanthe hispanica (Karakulaklı Kuyrukkakan) 49 0 49
43. Chloris chloris (Florya) 49 0 49
44. Falco tinnunculus (Kerkenez) 48 0 48
45. Phalacrocorax carbo (Karabatak) 47 0 47
46. Podiceps nigricollis (Karaboyunlu Batağan) 46 0 46
47. Tringa glareola (Orman Düdükçünü) 46 0 46
48. Coracias garrulus (Gökkuzgun) 45 0 45
49. Saxicola rubetra (Çayır Taşkuşu) 45 0 45
50. Sylvia communis (Akgerdanlı Ötleğen) 45 0 45
51. Cyanistes caeruleus (Mavi Baştankara) 45 0 45
52. Turdus merula (Karatavuk) 44 0 44
53. Circaetus gallicus (Yılan Kartalı) 43 0 43
54. Vanellus vanellus (Kızkuşu) 43 0 43
55. Sitta neumayer (Kaya Sıvacısı) 43 0 43
56. Garrulus glandarius (Alakarga) 43 0 43
57. Bubulcus ibis (Sığır Balıkçılı) 42 0 42
58. Ardea purpurea (Erguvani Balıkçıl) 42 0 42
59. Asio otus (Kulaklı Orman Baykuşu) 42 0 42
60. Phoenicurus phoenicurus (Kızılkuyruk) 42 0 42
61. Passer montanus (Ağaç Serçesi) 42 0 42
62. Emberiza cia (Kaya Kirazkuşu) 42 0 42
63. Gallinago gallinago (Suçulluğu) 41 0 41
64. Actitis hypoleucos (Dere Düdükçünü) 41 0 41
65. Arenaria interpres (Taşçeviren) 41 0 41
66. Troglodytes troglodytes (Çitkuşu) 41 0 41
67. Corvus monedula (Küçük Karga) 41 0 41
68. Emberiza hortulana (Kirazkuşu) 41 0 41
69. Anas platyrhynchos (Yeşilbaş) 40 0 40
70. Accipiter nisus (Atmaca) 40 0 40
71. Grus grus (Turna) 40 0 40
72. Gallinula chloropus (Sutavuğu) 40 0 40
73. Ichthyaetus melanocephalus (Akdeniz Martısı) 40 0 40
74. Acrocephalus arundinaceus (Büyük Kamışçın) 40 0 40
75. Corvus cornix (Leş Kargası) 40 0 40
76. Emberiza schoeniclus (Bataklık Kirazkuşu) 40 0 40
77. Anas crecca (Çamurcun) 39 0 39
78. Clanga pomarina (Küçük Orman Kartalı) 39 0 39
79. Falco naumanni (Küçük Kerkenez) 39 0 39
80. Motacilla cinerea (Dağ Kuyruksallayanı) 39 0 39
81. Periparus ater (Çam Baştankarası) 39 0 39
82. Lanius minor (Karaalınlı Örümcekkuşu) 39 0 39
83. Ardea alba (Büyük Akbalıkçıl) 38 0 38
84. Circus pygargus (Çayır Delicesi) 38 0 38
85. Sylvia melanocephala (Maskeli Ötleğen) 38 0 38
86. Aythya ferina (Elmabaş Patka) 37 0 37
87. Falco peregrinus (Gök Doğan) 37 0 37
88. Chroicocephalus genei (İncegagalı Martı) 37 0 37
89. Sterna hirundo (Denizkırlangıcı, Sumru) 37 0 37
90. Eremophila alpestris (Kulaklı Toygar) 37 0 37
91. Pelecanus crispus (Tepeli Pelikan) 36 0 36
92. Botaurus stellaris (Balaban) 36 0 36
93. Aegypius monachus (Kara Akbaba) 36 0 36
94. Vanellus spinosus (Mahmuzlu Kızkuşu) 36 0 36
95. Larus canus (Küçük Gümüş Martı) 36 0 36
96. Dendrocopos syriacus (Alaca Ağaçkakan) 36 0 36
97. Lullula arborea (Orman Toygarı) 36 0 36
98. Passer hispaniolensis (Söğüt Serçesi) 36 0 36
99. Aythya fuligula (Tepeli Patka) 35 0 35
100. Pernis apivorus (Arışahini) 35 0 35
101. Tringa totanus (Kızılbacak) 35 0 35
102. Tringa nebularia (Yeşilbacak) 35 0 35
103. Calidris pugnax (Dövüşkenkuş) 35 0 35
104. Streptopelia decaocto (Kumru) 35 0 35
105. Spilopelia senegalensis (Küçük Kumru) 35 0 35
106. Remiz pendulinus (Çulhakuşu) 35 0 35
107. Melanocorypha calandra (Boğmaklı Toygar) 34 0 34
108. Acrocephalus scirpaceus (Saz Kamışçını) 34 0 34
109. Carpodacus erythrinus (Çütre) 34 0 34
110. Ixobrychus minutus (Küçük Balaban) 33 0 33
111. Platalea leucorodia (Kaşıkçı) 33 0 33
112. Netta rufina (Macar Ördeği) 33 0 33
113. Pandion haliaetus (Balıkkartalı) 33 0 33
114. Calidris minuta (Küçük Kumkuşu) 33 0 33
115. Calidris alpina (Karakarınlı Kumkuşu) 33 0 33
116. Chlidonias hybrida (Bıyıklı Denizkırlangıcı) 33 0 33
117. Aegithalos caudatus (Uzunkuyruklu Baştankara) 33 0 33
118. Spatula querquedula (Çıkrıkçın) 32 0 32
119. Aquila heliaca (Şah Kartal) 32 0 32
120. Limosa limosa (Çamurçulluğu) 32 0 32
121. Chlidonias leucopterus (Akkanatlı Denizkırlangıcı) 32 0 32
122. Streptopelia turtur (Üveyik) 32 0 32
123. Calandrella brachydactyla (Bozkır Toygarı) 32 0 32
124. Turdus viscivorus (Ökse Ardıcı) 32 0 32
125. Sitta europaea (Sıvacı) 32 0 32
126. Lanius senator (Kızılbaşlı Örümcekkuşu) 32 0 32
127. Corvus frugilegus (Ekin Kargası) 32 0 32
128. Fringilla montifringilla (Dağ İspinozu) 32 0 32
129. Milvus migrans (Kara Çaylak) 31 0 31
130. Pluvialis apricaria (Altın Yağmurcun) 31 0 31
131. Tringa ochropus (Yeşil Düdükçün) 31 0 31
132. Calidris alba (Ak Kumkuşu) 31 0 31
133. Monticola saxatilis (Taşkızılı) 31 0 31
134. Sylvia curruca (Küçük Akgerdanlı Ötleğen) 31 0 31
135. Poecile palustris (Kayın Baştankarası) 31 0 31
136. Pica pica (Saksağan) 31 0 31
137. Haliaeetus albicilla (Akkuyruklu Kartal) 30 0 30
138. Pluvialis squatarola (Gümüş Yağmurcun) 30 0 30
139. Anthus spinoletta (Dağ İncirkuşu) 30 0 30
140. Pastor roseus (Alasığırcık) 30 0 30
141. Falco vespertinus (Ala Doğan) 29 0 29
142. Alectoris chukar (Kınalı Keklik) 29 0 29
143. Larus armenicus (Van Gölü Martısı) 29 0 29
144. Cuculus canorus (Guguk) 29 0 29
145. Anthus trivialis (Ağaç İncirkuşu) 29 0 29
146. Oriolus oriolus (Sarıasma) 29 0 29
147. Petronia petronia (Kaya Serçesi) 29 0 29
148. Serinus pusillus (Kara İskete) 29 0 29
149. Porphyrio porphyrio (Sazhorozu) 28 0 28
150. Otus scops (İshakkuşu) 28 0 28
151. Merops persicus (Yeşil Arıkuşu) 28 0 28
152. Jynx torquilla (Boyunçeviren) 28 0 28
153. Serinus serinus (Küçük İskete) 28 0 28
154. Emberiza cirlus (Bahçe Kirazkuşu) 28 0 28
155. Aquila chrysaetos (Kaya Kartalı) 27 0 27
156. Falco subbuteo (Delice Doğan) 27 0 27
157. Monticola solitarius (Gökardıç) 27 0 27
158. Spinus spinus (Karabaşlı İskete) 27 0 27
159. Coccothraustes coccothraustes (Kocabaş) 27 0 27
160. Emberiza citrinella (Sarı Kirazkuşu) 27 0 27
161. Emberiza caesia (Kızıl Kirazkuşu) 27 0 27
162. Gavia arctica (Karagerdanlı Dalgıç) 26 0 26
163. Microcarbo pygmeus (Küçük Karabatak) 26 0 26
164. Aythya nyroca (Pasbaş Patka) 26 0 26
165. Phasianus colchicus (Sülün) 26 0 26
166. Zapornia parva (Bataklık Suyelvesi) 26 0 26
167. Glareola pratincola (Bataklıkkırlangıcı) 26 0 26
168. Calidris temminckii (Sarıbacaklı Kumkuşu) 26 0 26
169. Delichon urbicum (Ev Kırlangıcı) 26 0 26
170. Cinclus cinclus (Derekuşu) 26 0 26
171. Turdus philomelos (Öter Ardıç) 26 0 26
172. Sylvia nisoria (Çizgili Ötleğen) 26 0 26
173. Sylvia atricapilla (Karabaşlı Ötleğen) 26 0 26
174. Loxia curvirostra (Çaprazgaga) 26 0 26
175. Oxyura leucocephala (Dikkuyruk) 25 0 25
176. Gyps fulvus (Kızıl Akbaba) 25 0 25
177. Charadrius hiaticula (Halkalı Yağmurkuşu) 25 0 25
178. Hydrocoloeus minutus (Küçük Martı) 25 0 25
179. Tachymarptis melba (Akkarınlı Ebabil) 25 0 25
180. Cecropis daurica (Kızıl Kırlangıç) 25 0 25
181. Anthus pratensis (Çayır İncirkuşu) 25 0 25
182. Tadorna tadorna (Suna) 24 0 24
183. Burhinus oedicnemus (Kocagöz, Çayır Balabanı) 24 0 24
184. Numenius arquata (Kervançulluğu) 24 0 24
185. Calidris ferruginea (Kızıl Kumkuşu) 24 0 24
186. Larus cachinnans (Hazar Martısı) 24 0 24
187. Alauda arvensis (Tarlakuşu) 24 0 24
188. Pycnonotus xanthopygos (Arapbülbülü) 24 0 24
189. Oenanthe finschii (Aksırtlı Kuyrukkakan) 24 0 24
190. Ficedula hypoleuca (Kara Sinekkapan) 24 0 24
191. Spatula clypeata (Kaşıkgaga) 23 0 23
192. Hieraaetus pennatus (Küçük Kartal) 23 0 23
193. Halcyon smyrnensis (İzmir Yalıçapkını) 23 0 23
194. Dendrocopos major (Orman Alaca Ağaçkakanı) 23 0 23
195. Sitta krueperi (Anadolu Sıvacısı) 23 0 23
196. Rhodopechys sanguineus (Alamecek) 23 0 23
197. Tringa erythropus (Kara Kızılbacak) 22 0 22
198. Larus fuscus s.str. (Karasırtlı Martı) 22 0 22
199. Columba livia (Kaya Güvercini) 22 0 22
200. Tyto alba (Peçeli Baykuş) 22 0 22
201. Ceryle rudis (Alaca Yalıçapkını) 22 0 22
202. Motacilla citreola (Sarıbaşlı Kuyruksallayan) 22 0 22
203. Prunella modularis (Dağbülbülü) 22 0 22
204. Regulus regulus (Çalıkuşu) 22 0 22
205. Acrocephalus melanopogon (Bıyıklı Kamışçın) 22 0 22
206. Gypaetus barbatus (Sakallı Akbaba) 21 0 21
207. Clanga clanga (Büyük Orman Kartalı) 21 0 21
208. Tringa stagnatilis (Bataklık Düdükçünü) 21 0 21
209. Columba palumbus (Tahtalı) 21 0 21
210. Strix aluco (Alaca Baykuş) 21 0 21
211. Caprimulgus europaeus (Çobanaldatan) 21 0 21
212. Riparia riparia (Kum Kırlangıcı) 21 0 21
213. Anthus cervinus (Kızılgerdanlı İncirkuşu) 21 0 21
214. Regulus ignicapillus (Sürmeli Çalıkuşu) 21 0 21
215. Sylvia rueppelli (Karaboğazlı Ötleğen) 21 0 21
216. Poecile lugubris (Akyanaklı Baştankara) 21 0 21
217. Corvus corax (Kuzgun) 21 0 21
218. Montifringilla nivalis (Kar Serçesi) 21 0 21
219. Coturnix coturnix (Bıldırcın) 20 0 20
220. Recurvirostra avosetta (Kılıçgaga) 20 0 20
221. Gelochelidon nilotica (Nil Denizkırlangıcı) 20 0 20
222. Picus viridis (Yeşil Ağaçkakan) 20 0 20
223. Leiopicus medius (Ortanca Ağaçkakan) 20 0 20
224. Anthus campestris (Kır İncirkuşu) 20 0 20
225. Ficedula albicollis (Halkalı Sinekkapan) 20 0 20
226. Prinia gracilis (Dikkuyruklu Ötleğen) 20 0 20
227. Anas acuta (Kılkuyruk) 19 0 19
228. Calidris canutus (Büyük Kumkuşu) 19 0 19
229. Bubo bubo (Puhu) 19 0 19
230. Dryobates minor (Küçük Ağaçkakan) 19 0 19
231. Ptyonoprogne rupestris (Kaya Kırlangıcı) 19 0 19
232. Acrocephalus schoenobaenus (Kındıra Kamışçını) 19 0 19
233. Sylvia crassirostris (Akgözlü Ötleğen) 19 0 19
234. Certhia brachydactyla (Bahçe Tırmaşıkkuşu) 19 0 19
235. Mareca penelope (Fiyu) 18 0 18
236. Ichthyaetus ichthyaetus (Büyük Karabaş Martı) 18 0 18
237. Prunella ocularis (Sürmeli Dağbülbülü) 18 0 18
238. Phalacrocorax aristotelis (Tepeli Karabatak) 17 0 17
239. Cygnus cygnus (Ötücü Kuğu) 17 0 17
240. Mergellus albellus (Sütlabi) 17 0 17
241. Mergus serrator (Tarakdiş) 17 0 17
242. Falco eleonorae (Ada Doğanı) 17 0 17
243. Ammoperdix griseogularis (Kum Kekliği) 17 0 17
244. Eudromias morinellus (Dağ Yağmurcunu) 17 0 17
245. Sternula albifrons (Akalınlı Denizkırlangıcı) 17 0 17
246. Clamator glandarius (Tepeli Guguk) 17 0 17
247. Apus apus (Ebabil) 17 0 17
248. Luscinia luscinia (Benekli Bülbül) 17 0 17
249. Ficedula parva (Küçük Sinekkapan) 17 0 17
250. Sylvia borin (Boz Ötleğen) 17 0 17
251. Acridotheres tristis (Çiğdeci) 17 0 17
252. Pyrrhula pyrrhula (Şakrak) 17 0 17
253. Anser anser (Boz Kaz) 16 0 16
254. Accipiter brevipes (Yoz Atmaca) 16 0 16
255. Accipiter gentilis (Çakırkuşu) 16 0 16
256. Rallus aquaticus (Sukılavuzu) 16 0 16
257. Psittacula krameri (Yeşil Papağan) 16 0 16
258. Turdus torquatus (Boğmaklı Ardıç) 16 0 16
259. Turdus iliacus (Kızıl Ardıç) 16 0 16
260. Cisticola juncidis (Yelpazekuyruk) 16 0 16
261. Circus macrourus (Bozkır Delicesi) 15 0 15
262. Numenius phaeopus (Sürmeli Kervançulluğu) 15 0 15
263. Larus marinus (Büyük Karasırtlı Martı) 15 0 15
264. Hydroprogne caspia (Hazar Denizkırlangıcı) 15 0 15
265. Alaudala rufescens (Çorak Toygarı) 15 0 15
266. Turdus pilaris (Tarla Ardıcı) 15 0 15
267. Sylvia cantillans (Bıyıklı Ötleğen) 15 0 15
268. Pyrrhocorax pyrrhocorax (Kırmızıgagalı Dağkargası) 15 0 15
269. Mareca strepera (Boz Ördek) 14 0 14
270. Aquila nipalensis (Bozkır Kartalı) 14 0 14
271. Anthropoides virgo (Telli Turna) 14 0 14
272. Porzana porzana (Benekli Suyelvesi) 14 0 14
273. Saxicola maurus (Sibirya Taşkuşu) 14 0 14
274. Phylloscopus sibilatrix (Orman Çıvgını) 14 0 14
275. Cygnus columbianus (Küçük Kuğu) 13 0 13
276. Aythya marila (Karabaş Patka) 13 0 13
277. Lyrurus mlokosiewiczi (Huştavuğu, Dağhorozu) 13 0 13
278. Stercorarius parasiticus (Korsanmartı) 13 0 13
279. Prunella collaris (Büyük Dağbülbülü) 13 0 13
280. Hippolais languida (Dağ Mukallidi) 13 0 13
281. Tichodroma muraria (Duvar Tırmaşıkkuşu) 13 0 13
282. Pyrrhocorax graculus (Sarıgagalı Dağkargası) 13 0 13
283. Anser albifrons (Sakarca) 12 0 12
284. Somateria mollissima (Pufla) 12 0 12
285. Bucephala clangula (Altıngöz) 12 0 12
286. Francolinus francolinus (Turaç) 12 0 12
287. Calidris falcinellus (Sürmeli Kumkuşu) 12 0 12
288. Psittacula eupatria (İskender Papağanı) 12 0 12
289. Podiceps auritus (Kulaklı Batağan) 11 0 11
290. Xenus cinereus (Terek Düdükçünü) 11 0 11
291. Pterocles orientalis (Bağırtlak) 11 0 11
292. Columba oenas (Gökçe Güvercin) 11 0 11
293. Ketupa zeylonensis (Balıkbaykuşu) 11 0 11
294. Asio flammeus (Kır Baykuşu) 11 0 11
295. Picus canus (Küçük Yeşil Ağaçkakan) 11 0 11
296. Argya altirostris (Irak Yedikardeşi) 11 0 11
297. Larus argentatus (Kuzey Gümüş Martısı) 11 0 11
298. Phylloscopus orientalis (Boz Çıvgın) 11 0 11
299. Branta ruficollis (Sibirya Kazı) 10 0 10
300. Perdix perdix (Çilkeklik) 10 0 10
301. Otis tarda (Toy) 10 0 10
302. Sylvia conspicillata (Bozkır Ötleğeni) 10 0 10
303. Carpospiza brachydactyla (Boz Serçe) 10 0 10
304. Geronticus eremita (Kelaynak) 9 0 9
305. Elanus caeruleus (Ak Çaylak) 9 0 9
306. Crex crex (Bıldırcınkılavuzu) 9 0 9
307. Scolopax rusticola (Çulluk) 9 0 9
308. Lymnocryptes minimus (Küçük Suçulluğu) 9 0 9
309. Calidris melanotos (Çizgili Kumkuşu) 9 0 9
310. Phalaropus lobatus (Deniz Düdükçünü) 9 0 9
311. Apus pallidus (Boz Ebabil) 9 0 9
312. Dendrocopos leucotos (Aksırtlı Ağaçkakan) 9 0 9
313. Hippolais icterina (Sarı Mukallit) 9 0 9
314. Linaria flavirostris (Sarıgagalı Ketenkuşu) 9 0 9
315. Melanocorypha bimaculata (Boğmaklı Küçük Toygar) 8 0 8
316. Ficedula semitorquata (Alaca Sinekkapan) 8 0 8
317. Acrocephalus palustris (Çalı Kamışçını) 8 0 8
318. Passer moabiticus (Küçük Serçe) 8 0 8
319. Emberiza cineracea (Boz Kirazkuşu) 8 0 8
320. Pycnonotus leucotis (Akyanaklı Arapbülbülü) 8 0 8
321. Podiceps grisegana (Kızılboyunlu Batağan) 7 0 7
322. Calonectris diomedea (Boz Yelkovan) 7 0 7
323. Phoenicoparrus minor (Küçük Flamingo) 7 0 7
324. Tetraogallus caspius (Urkeklik) 7 0 7
325. Pluvialis fulva (Küçük Altın Yağmurcun) 7 0 7
326. Pterocles alchata (Kılkuyruk Bağırtlak) 7 0 7
327. Oenanthe pleschanka (Alaca Kuyrukkakan) 7 0 7
328. Oenanthe xanthoprymma (Kızılca Kuyrukkakan) 7 0 7
329. Nucifraga caryocatactes (Göknar Kargası) 7 0 7
330. Rhodospiza obsoleta (Boz Alamecek) 7 0 7
331. Emberiza leucocephalos (Akbaşlı Kirazkuşu) 7 0 7
332. Gavia stellata (Kızılgerdanlı Dalgıç) 6 0 6
333. Melanitta fusca (Kadife Ördek) 6 0 6
334. Buteo lagopus (Paçalı Şahin) 6 0 6
335. Cursorius cursor (Çölkoşarı) 6 0 6
336. Otus brucei (Çizgili İshakkuşu) 6 0 6
337. Apus affinis (Küçük Ebabil) 6 0 6
338. Dryocopus martius (Kara Ağaçkakan) 6 0 6
339. Anthus rubescens japonicus (Pasifik İncirkuşu) 6 0 6
340. Oenanthe deserti (Çöl Kuyrukkakanı) 6 0 6
341. Hippolais olivetorum (Zeytin Mukallidi) 6 0 6
342. Sylvia mystacea (Pembegöğüslü Ötleğen) 6 0 6
343. Lanius isabellinus (Kızılkuyruklu Örümcekkuşu) 6 0 6
344. Plectrophenax nivalis (Alaca Kirazkuşu) 6 0 6
345. Anser erythropus (Küçük Sakarca) 5 0 5
346. Melanitta nigra (Kara Ördek) 5 0 5
347. Zapornia pusilla (Küçük Suyelvesi) 5 0 5
348. Tetrax tetrax (Mezgeldek) 5 0 5
349. Vanellus gregarius (Sürmeli Kızkuşu) 5 0 5
350. Ichthyaetus audouinii (Ada Martısı) 5 0 5
351. Phylloscopus nitidus (Yeşil Çıvgın) 5 0 5
352. Phylloscopus sindianus (Kafkas Çıvgını) 5 0 5
353. Sylvia nana (Çöl Ötleğeni) 5 0 5
354. Certhia familiaris (Orman Tırmaşıkkuşu) 5 0 5
355. Gymnoris xanthocollis (Sarıboğazlı Serçe) 5 0 5
356. Clangula hyemalis (Telkuyruk) 4 0 4
357. Aquila fasciata (Tavşancıl) 4 0 4
358. Glareola nordmanni (Karakanatlı Bataklıkkırlangıcı) 4 0 4
359. Vanellus indicus (Büyük Kızkuşu) 4 0 4
360. Gallinago media (Büyük Suçulluğu) 4 0 4
361. Oena capensis (Kap Kumrusu) 4 0 4
362. Aegolius funereus (Paçalı Baykuş) 4 0 4
363. Bombycilla garrulus (İpekkuyruk) 4 0 4
364. Oenanthe cypriaca (Kıbrıs Kuyrukkakanı) 4 0 4
365. Sitta tephronota (Büyük Kaya Sıvacısı) 4 0 4
366. Falco biarmicus (Bıyıklı Doğan) 3 0 3
367. Vanellus leucurus (Akkuyruklu Kızkuşu) 3 0 3
368. Acrocephalus agricola (Doğu Kamışçını) 3 0 3
369. Iduna caligata (Küçük Mukallit) 3 0 3
370. Calcarius lapponicus (Mahmuzlu Kirazkuşu) 3 0 3
371. Alopochen aegyptiacus (Nil Kazı) 2 0 2
372. Ammomanes deserti (Çöl Toygarı) 2 0 2
373. Anthus richardi (Mahmuzlu İncirkuşu) 2 0 2
374. Oenanthe lugens (Karasırtlı Kuyrukkakan) 2 0 2
375. Emberiza buchanani (Doğu Kirazkuşu) 2 0 2
376. Emberiza rustica (Akkaşlı Kirazkuşu) 2 0 2
377. Vanellus cinereus (Gribaşlı Kızkuşu) 2 0 2
378. Hydrobates pelagicus (Fırtınakırlangıcı) 1 0 1
379. Mycteria ibis (Sarıgagalı Leylek) 1 0 1
380. Marmaronetta angustirostris (Yaz Ördeği) 1 0 1
381. Phalaropus fulicarius (Kızıl Denizdüdükçünü) 1 0 1
382. Stercorarius longicaudus (Uzunkuyruklu Korsanmartı) 1 0 1
383. Locustella naevia (Çekirge Kamışçını) 1 0 1
384. Sylvia melanothorax (Kıbrıs Ötleğeni) 1 0 1
385. Emberiza pusilla (Küçük Kirazkuşu) 1 0 1
386. Emberiza bruniceps (Kızılbaşlı Kirazkuşu) 1 0 1
387. Porphyrio alleni (Küçük Sazhorozu) 1 0 1
388. Terathopius ecaudatus (Cambaz Kartal) 1 0 1
389. Lanius phoenicuroides (Türkistan Örümcekkuşu) 1 0 1
390. Gavia immer (Buz Dalgıcı) 0 0 0
391. Morus bassanus (Sümsük) 0 0 0
392. Anhinga rufa (Yılanboyun) 0 0 0
393. Pelecanus rufescens (Küçük Pelikan) 0 0 0
394. Threskiornis aethiopicus (Kutsal Aynak) 0 0 0
395. Branta leucopsis (Akyanaklı Kaz) 0 0 0
396. Branta bernicla (Yosun Kazı) 0 0 0
397. Pernis ptilorhyncus (Tepeli Arışahini) 0 0 0
398. Chlamydotis macqueenii (Yakalı Toy) 0 0 0
399. Dromas ardeola (Yengeç Yağmurcunu) 0 0 0
400. Stercorarius skua (Büyük Korsanmartı) 0 0 0
401. Ichthyaetus leucophthalmus (Kızıldeniz Martısı) 0 0 0
402. Thalasseus bengalensis (Tepeli Denizkırlangıcı) 0 0 0
403. Sterna paradisaea (Kuzey Denizkırlangıcı) 0 0 0
404. Syrrhaptes paradoxus (Paçalı Bağırtlak) 0 0 0
405. Pterocles senegallus (Benekli Bağırtlak) 0 0 0
406. Streptopelia orientalis (Büyük Üveyik) 0 0 0
407. Coracias benghalensis (Hint Gökkuzgunu) 0 0 0
408. Alaemon alaudipes (İbibik Toygarı) 0 0 0
409. Alauda leucoptera (Akkanatlı Toygar) 0 0 0
410. Melanocorypha yeltoninensis (Kara Toygar) 0 0 0
411. Anthus godlewskii (Moğol İncirkuşu) 0 0 0
412. Anthus hodgsoni (Yeşilsırtlı İncirkuşu) 0 0 0
413. Hypocolius ampelinus (Hurmayiyen) 0 0 0
414. Oenanthe melanura (Karakuyruk) 0 0 0
415. Oenanthe leucopyga (Aktepeli Kuyrukkakan) 0 0 0
416. Phylloscopus humei (Yaprak Söğütbülbülü) 0 0 0
417. Lanius schach (Uzunkuyruklu Örümcekkuşu) 0 0 0
418. Corvus corone (Kara Leş Kargası) 0 0 0
419. Corvus ruficollis (Çöl Kuzgunu) 0 0 0
420. Corvus rhipidurus (Kısakuyruklu Kuzgun) 0 0 0
421. Acanthis flammea (Huş İsketesi) 0 0 0
422. Dünyadan Kuşlar 0 0 0
423. Prunella atrogularis (Karaboğazlı Dağbülbülü) 0 0 0
424. Anser brachyrhynchus (Küçük Tarla Kazı) 0 0 0
425. Accipiter badius (Şikra) 0 0 0
426. Lanius (excubitor) pallidirostris (Bozkır Örümcekkuşu) 0 0 0
427. Alauda gulgula (Küçük Tarlakuşu) 0 0 0