Türlerimiz Türkiye Tespitleri Yurtdışı Tespitleri Toplam Tespit Sayısı
1. Sincap (Sciurus anomalus) 70 0 70
2. Vulpes vulpes (Tilki) 47 0 47
3. Mustela nivalis (Gelincik) 29 0 29
4. Kirpi (Erinaceus concolor) 28 0 28
5. Yabani Tavşan (Lepus europaeus) 24 0 24
6. Yabandomuzu (Sus scrofa ) 18 0 18
7. Tursiops truncatus (Afalina) 12 0 12
8. Spermophilus citellus (Trakya Yersincabı) 12 0 12
9. Karaca (Capreolus capreolus) 12 0 12
10. Kızıl Geyik (Cervus elaphus) 11 0 11
11. Rhinolophus ferrumequinum (Büyük Nalburunlu Yarasa) 10 0 10
12. Pipistrellus pipistrellus (Cüce Yarasa) 10 0 10
13. Kızıl Sincap (Sciurus vulgaris) 10 0 10
14. Microtus hartingi (Ege Tarlafaresi) 9 0 9
15. Gazella gazella (Dağ Ceylanı) 9 0 9
16. Yediuyur (Glis glis) 9 0 9
17. Nannospalax xanthodon (Anadolu Körfaresi) 7 0 7
18. Araptavşanı (Allactaga williamsi) 7 0 7
19. Gazella marica (Ceylan) 7 0 7
20. Herpestes ichneumon (Kuyruksüren) 7 0 7
21. Bozayı (Ursus arctos) 7 0 7
22. Mus musculus domesticus (Ev Faresi) 6 0 6
23. Canis lupus (Kurt) 6 0 6
24. Mus macedonicus (Sarı Evfaresi) 6 0 6
25. Meriones tristrami (Anadolu Çölfaresi) 6 0 6
26. Hasancık, Ağaç Yediuyuru (Dryomys nitedula) 6 0 6
27. Sumaymunu (Myocastor coypus) 6 0 6
28. Arvicola amphibius (Susıçanı) 6 0 6
29. Talpa levantis (Karadeniz Köstebeği) 5 0 5
30. Chionomys nivalis (Kar Faresi) 5 0 5
31. Küçük Beyazdişli Böcekçil (Crocidura suaveolens) 5 0 5
32. Ovis orientalis anatolica (Anadolu Yabankoyunu) 5 0 5
33. Nyctalus lasiopterus (Büyük Ağaç Yarasası) 5 0 5
34. Martes foina (Kaya Sansarı) 4 0 4
35. Myotis mystacinus (Bıyıklı Yarasa) 4 0 4
36. Prometheomys schaposchnikowi (Kars Sıçanı) 4 0 4
37. Mesocricetus brandti (Türk Avurtlağı) 4 0 4
38. Cricetulus migratorius (Cüce Avurtlak) 4 0 4
39. Nyctalus noctula (Ağaç Yarasası) 3 0 3
40. Çizgili Sırtlan (Hyaena hyaena) 3 0 3
41. Phocaena phocoena (Mutur) 3 0 3
42. Spermophilus taurensis (Toros Yersincabı) 3 0 3
43. Myotis blythii (Küçük Farekulaklı Yarasa) 3 0 3
44. Myotis myotis (Büyük Farekulaklı Yarasa) 3 0 3
45. Rhinolophus blasii (Blasius Nalburunlu Yarasası) 3 0 3
46. Apodemus witherbyi (Ormanfaresi) 3 0 3
47. Beşparmaklı Araptavşanı (Allactaga elater) 2 0 2
48. Nannospalax ehrenbergi (Filistin Körfaresi) 2 0 2
49. Nannospalax leucodon (Beyazdişli Körfare) 2 0 2
50. Çengelboynuzlu Dağkeçisi (Rupicapra rupicapra) 2 0 2
51. Acomys cilicicus (Silifke Dikenlifaresi) 2 0 2
52. Uzunkulaklı Çöl Kirpisi (Hemiechinus auritus) 2 0 2
53. Oklukirpi (Hystrix indica) 2 0 2
54. Chionomys gud (Kafkas Karfaresi) 2 0 2
55. Talpa caucasica (Kafkas Köstebeği) 2 0 2
56. Microtus socialis (Küçük Tarlafaresi) 2 0 2
57. Rousettus aegyptiacus (Mısır Meyve Yarasası) 2 0 2
58. Clethrionomys glareolus (Kızılsırtlı Fare) 2 0 2
59. Apodemus agrarius (Çizgili Ormanfaresi) 2 0 2
60. Meriones dahli (Iğdır Çölfaresi) 2 0 2
61. Nyctalus leisleri (Küçük Ağaç Yarasası) 1 0 1
62. Plecotus austriacus (Gri Uzunkulaklı Yarasa) 1 0 1
63. Myotis nattereri (Saçaklı Yarasa) 1 0 1
64. Myotis emarginatus (Kınalı Yarasa) 1 0 1
65. Myotis nipalensis (Kafkas Bıyıklı Yarasası) 1 0 1
66. Myotis brandtii (Sakallı Yarasa) 1 0 1
67. Myotis capaccinii (Uzunayaklı Yarasa) 1 0 1
68. Alageyik (Dama dama) 1 0 1
69. Taphozous nudiventris (Çıplakkarınlı Mezar Yarasası) 1 0 1
70. Neomys teres (Kafkas Su Böcekçili) 1 0 1
71. Sorex satunini (Kafkas Böcekçili) 1 0 1
72. Eptesicus serotinus (Genişkanatlı Yarasa) 1 0 1
73. Eptesicus anatolicus (Akdeniz Genişkanatlı Yarasası) 1 0 1
74. Plecotus kolombatovici (Balkan Uzunkulaklı Yarasası) 1 0 1
75. Barbastella barbastellus (Basıkburunlu Yarasa) 1 0 1
76. Adatavşanı (Oryctolagus cuniculus) 1 0 1
77. Mesocricetus auratus (Heybeli Sıçan) 1 0 1
78. Kaya Yediuyuru (Dryomys laniger ) 1 0 1
79. Microtus obscurus (Altay Tarlafaresi) 1 0 1
80. Chionomys roberti (Uzunkuyruklu Karfaresi) 1 0 1
81. Apodemus mystacinus (Kaya Faresi) 1 0 1
82. Mustela putorius (Kokarca) 0 0 0
83. Otonycteris hemprichii (Uzunkulaklı Çöl Yarasası) 0 0 0
84. Nesokia indica (Kısakuyruklu Bandikut Sıçan) 0 0 0