Türlerimiz Türkiye Tespitleri Yurtdışı Tespitleri Toplam Tespit Sayısı
1. Dikenli Keler (Stellagama stellio) 87 0 87
2. Tarla Kertenkelesi (Ophisops elegans) 58 0 58
3. Yeşil Kertenkele (Lacerta viridis) 45 0 45
4. Trabzon Kertenkelesi (Darevskia rudis) 34 0 34
5. Benekli Kaplumbağa (Emys orbicularis) 32 0 32
6. Dalyan Kertenkelesi (Anatololacerta oertzeni) 32 0 32
7. İstanbul Kertenkelesi (Podarcis sicula) 29 0 29
8. Hazer Yılanı (Dolichophis caspius) 26 0 26
9. İnce Parmaklı Keler (Cyrtopodion kotschyi) 23 0 23
10. Bukalemun (Chamaeleo chamaeleon) 22 0 22
11. Duvar Kertenkelesi (Podarcis muralis) 22 0 22
12. Sivas Kertenkelesi (Lacerta media) 20 0 20
13. Toros Kertenkelesi (Anatololacerta danfordi) 20 0 20
14. Hatay Kertenkelesi (Phoenicolacerta laevis) 19 0 19
15. Anadolu Kertenkelesi (Anatololacerta anatolica) 19 0 19
16. Balkan Çizgili Kaplumbağası (Mauremys rivulata) 18 0 18
17. Yılan Kertenkele (Anguis fragilis) 14 0 14
18. İnce Kertenkele (Ablepharus kitaibellii) 14 0 14
19. Şeritli Kertenkele (Trachylepis vittata) 13 0 13
20. Boynuzlu Engerek (Vipera ammodytes) 13 0 13
21. Kedi Gözlü Yılan (Telescopus fallax) 10 0 10
22. Kırmızıyanaklı Sukaplumbağası (Trachemys scripta) 9 0 9
23. Şeritli Engerek (Montivipera xanthina) 8 0 8
24. Deniz Kaplumbağası (Caretta caretta) 8 0 8
25. Çukurbaşlı Yılan (Malpolon insignitus) 7 0 7
26. Bozkır Keleri (Trapelus lessonae) 7 0 7
27. Kocabaş Yılan (Hemorrhois ravergieri) 7 0 7
28. Mahmuzlu yılan (Eryx jaculus) 7 0 7
29. Valentin Kertenkelesi (Darevskia valentini) 6 0 6
30. Çizgili Kaplumbağa (Mauremys caspica) 6 0 6
31. Kör Kertenkele (Blanus strauchi) 6 0 6
32. Klark Kertenkelesi (Darevskia clarkorum) 5 0 5
33. Gürcü Kertenkelesi (Darevskia parvula) 5 0 5
34. Çernov Kertenkelesi (Ablepharus chernovi) 4 0 4
35. Kafkas Keleri (Laudakia caucasia) 3 0 3
36. Adana Yılanı (Eirenis barani) 3 0 3
37. Fırat Kaplumbağası (Rafetus euphraticus) 3 0 3
38. Budak Kertenkelesi (Ablepharus budaki) 3 0 3
39. İskenderun Kertenkelesi (Acanthodactylus schreiberi) 3 0 3
40. Kırmızı Yılan (Dolichophis schmidti) 2 0 2
41. Radde Kertenkelesi (Darevskia raddei) 2 0 2
42. Ağrı Kertenkelesi (Darevskia unisexualis) 1 0 1
43. Bendimahi Kertenkelesi (Darevskia bendimahiensis) 1 0 1
44. Step Kertenkelesi (Eremias strauchi) 1 0 1
45. Bodur Yılan (Eirenis lineomaculatus) 1 0 1
46. Topbaş Keler (Phrynocephalus persicus) 1 0 1
47. Baran Yaprak Parmaklı Keleri (Asaccus barani) 0 0 0