Türlerimiz Türkiye Tespitleri Yurtdışı Tespitleri Toplam Tespit Sayısı
1. Sympetrum fonscolombii (İlkbahar Taşbakiresi) 104 0 104
2. Platycnemis pennipes 53 0 53
3. Libellula depressa (Subakiresi) 41 0 41
4. Calopteryx splendens 34 0 34
5. Calopteryx virgo 34 0 34
6. Epallage fatime 28 0 28
7. Ischnura elegans 24 0 24
8. Libellula fulva 15 0 15
9. Caliaeschna microstigma 14 0 14
10. Orthetrum cancellatum (Karakuyruklu Çalıbakiresi) 14 0 14
11. Lestes barbarus (Berberi Sazbakiresi) 14 0 14
12. Orthetrum albistylum 14 0 14
13. Trithemis annulata 12 0 12
14. Aeshna isoceles antehumeralis (Yeşilgözlü Yusufçuk) 12 0 12
15. Onychogomphus forcipatus (Küçük Kıskaçlıyusufçuk) 11 0 11
16. Enallagma cyathigerum 10 0 10
17. Cordulegaster insignis 10 0 10
18. Aeshna mixta (Göçmen Avcı Yusufçuk) 9 0 9
19. Anax parthenope 9 0 9
20. Trithemis festiva 8 0 8
21. Orthetrum sabina (Narin Çalıbakiresi) 7 0 7
22. Onychogomphus lefebvrei 7 0 7
23. Erythromma viridulum 7 0 7
24. Diplacodes lefebvrei 5 0 5
25. Coenagrion ornatum (Süslü Subakiresi) 4 0 4
26. Lindenia tetraphylla 3 0 3
27. Brachythemis fuscopalliata 2 0 2
28. Lestes sponsa 2 0 2
29. Sympetrum flaveolum 1 0 1
30. Ceriagrion tenellum (Küçük Kırmızı Kızböceği) 1 0 1